Bestuur

Stichting INIO heeft een enthousiast bestuur dat uit de volgende drie mensen bestaat: Hubert van der Heijden, Frans Kunst, Truus Poulissen. Alle drie hebben zij in het verleden met hun gezin in het buitenland gewoond en hun kinderen hebben een deel van hun schoolleven in diverse landen doorgebracht. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

De voorzitter Frans Kunst (Rotterdam 1947)

Geologie Leiden 1981. Na een bijna veertigjarige loopbaan bij de Koninklijke Shell ben ik sinds september 2010 gepensioneerd. De laatste dertig jaar heeft mijn gezin verscheidene perioden op diverse buitenlandse posten doorgebracht. Dankzij de destijds voortreffelijke regelingen hebben onze kinderen altijd volwaardig Nederlands onderwijs genoten. Helaas staan deze regelingen bij Shell aan voortdurende erosie bloot. Andere bedrijven en instellingen zullen eenzelfde tendens te zien geven. Ten gevolge van deze regressie dreigen er in de toekomst meer en meer kinderen buiten de boot te vallen voor het onderwijs in de Nederlandse taal en zelfs voor het Nederlands en Belgisch onderwijs. Ik onderken het grote belang van het hebben van gezonde wortels in de Nederlandse (Belgische) taal en cultuur voor ieder kind met een Nederlandse/Belgische achtergrond. Daarom zet ik mij van harte in voor de stichting INIO, die zich door middel van afstandsonderwijs ten doel stelt deze verschraling niet te laten gebeuren.

De secretaris Truus Poulissen (Grubbenvorst 1952)

Op de vraag om bestuurslid voor het INIO te worden kon ik al snel met een positief antwoord reageren. Niet alleen omdat ik al bijna veertig jaar binnen allerlei vormen van onderwijs actief ben, maar vooral omdat ik zelf vaak in het buitenland woon en heb gewoond: als jong gezin met vier kinderen en nu weer alleen met mijn man.

Tijdens de periode met kinderen woonden we in Indonesië en Egypte en werd ik geconfronteerd met de onderwijskeuze die je als Nederlandssprekende ouders voor je kinderen maakt. In Indonesië gingen onze kinderen naar de Bandung International School. Daar kregen ze Nederlands binnen het blok Home Country Lessons. Een fantastische voorziening, want dat hield in dat ze niet na schooltijd nog een keer naar de NTC-lessen hoefden. In Cairo konden we voor de Nederlandse school kiezen. Ideaal, vooral omdat we na die periode voor een langere tijd naar Nederland terug wilden. Zelf werkte ik als leerkracht binnen de NTC-school en in Cairo ook een korte periode op de Nederlandse school.

Na mijn terugkeer in Nederland ben ik overgestapt naar het volwassenenonderwijs als docent NT2 (Nederlands als Tweede Taal). Mijn ervaringen met het leven in andere culturen kwamen hierbij heel goed van pas en nog steeds werk ik met heel veel plezier binnen dit onderwijs. Zelfs in Roemenië, waar ik de laatste jaren woonde, waren er zo’n vijftien cursisten die vanwege uiteenlopende redenen Nederlands wilden leren. Omdat ik enkele examentrajecten niet in Roemenië kon afronden, werk ik nu ook als NT2-docent met onderwijs op afstand. Uiteraard dankzij een goede internetverbinding en Skype! Heel leuk, vooral als na een cursus van een jaar het examen NT2 of het inburgeringexamen gehaald wordt.

Tot zover in vogelvlucht mijn onderwijservaring en -belangstelling, meestal als leerkracht en nu dus ook vanuit een andere positie. Maar waar je ook staat, het blijft een boeiend werkterrein!

De penningmeester Hubert van der Heijden (Nijmegen, 1949)

1976 Ingenieur Delft
1976-1983 Waterloopkundig Laboratorium, Delft
1983-1986 Shell Research, Rijswijk
1986-1990 Shell Exploratie, Bangkok
1990-1993 Shell Exploratie en Productie, Caïro
1993-2009 Shell Research, Rijswijk
2009 gepensioneerd

Zo’n lijstje met functies is van belang als je probeert een professionele carrière te extrapoleren. Voor het huidige doel is het belangrijker te weten dat we in 1986 zelf met drie kinderen van respectievelijk zes maanden, drie en vijf jaar verhuisden naar Thailand en later naar Egypte.
De taal die je spreekt is een belangrijk deel van je identiteit. Je kunt je culturele wortels en je moedertaal niet zo maar van elkaar scheiden. Willen kinderen kunnen wortelen dan zullen ze die taal goed moeten beheersen. Toen we dus naar Thailand gingen was Nederlands onderwijs voor de kinderen een voorwaarde. Tegenwoordig benadrukken werkgevers vaker de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van een kind en het goede onderwijs dat wereldwijd beschikbaar is in andere talen, veelal Engels, maar dat kan wel een verwijdering inhouden van dingen waar je zelf aan hecht.
Mijn laatste vijftien jaar bij Shell heb ik me ook met (technisch inhoudelijk) vakonderricht bezig gehouden. Vaak in de vorm van ‘blended learning’, waarbij een deel van de stof wordt behandeld in opdrachten die via internet worden afgehandeld en een ander deel klassikaal. Op basis van die ervaring ben ik van mening dat internetonderwijs ook kan werken voor onderwijs in Nederlandse taal en cultuur en dat INIO daarom in veel situaties een oplossing kan bieden. Ik zeg: kán werken, want een stimulerende en Nederlands sprekende omgeving zal een absolute voorwaarde zijn.

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio