Voortgezet onderwijs en (pre-)IB – International Baccalaureate

Het voortgezet onderwijs is te onderscheiden in onderbouw (klas 1 t/m 3) en bovenbouw. Voor de onderbouw volgen wij het Nederlandse curriculum voor havo en vwo (en eventueel ook vmbo).

Voor de bovenbouw kán het vmbo-examenjaar of de klassen 4, 5 en 6 van haov/vwo worden gevolgd, maar de ervaring leert dat verreweg de meeste leerlingen kiezen voor Dutch Self Taught in het International Baccalaureate. Voor het derde en vierde leerjaar kan ook worden gekozen voor Pre-IB. Zie aldaar. (doorscrollen)

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de methode Nieuw Nederlands van de uitgeverij Noordhoff. Die hebben wij voor afstandsonderwijs aangepast en daar voegen wij de intensieve leerkrachtbegeleiding aan toe. Daarnaast hebben we een sterk schrijfprogramma ontwikkeld en maken we eveneens gebruik van Nieuwsbegrip, een leesprogramma van het CED  (=Onderwijsadviesdienst Rotterdam).

winkel

De lesboeken

De boeken van Nieuw Nederlands (voor elke leerjaar één) bestaan uit theorieblokken en opdrachten, verdeeld over verschillende leerlijnen.

De oefeningen in de lesboeken zijn door ons verwerkt tot werkbladen die de leerlingen op de computer kunnen maken en opslaan.  Ze leveren hun gemaakte opdrachten in op de ELO en krijgen die voorzien van uitgebreide feedback daar ook weer terug.

Het programma omvat aspecten als tekstbegrip, zinsbouw, woordenschat, spelling en grammatica. Ook is er aandacht voor (jeugd-)literatuur en de bijbehorende literaire begrippen. Voor een uitgebreider bespreking verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.

Tarieven: vanaf € 1595 voor het totale programma, inclusief alle boeken en materialen vanaf € 2395, eveneeens voor het totale programma inclusief boeken en materialen, maar dan met wekelijkse skype-lessen.

Dutch Self Taught in International Baccalaureate

Pre-IB (year 10)

In het vierde leerjaar voortgezet onderwijs beginnen veel leerlingen aan year 10 van hun Internationale School en zijn daarmee nog te jong voor het Diploma Programma van het IB dat in year 11 & 12 plaats heeft.

Voor leerlingen in grade 10 biedt Stichting INIO een programma aan dat de leerling zorgvuldig begeleidt bij de overstap van jeugdliteratuur naar literatuur voor volwassenen. De leerling leest zes toegankelijke literaire teksten en maakt hier opdrachten bij. Het INIO-programma biedt een perfecte voorbereiding op het IB.

De begeleiding vindt plaats door schriftelijke feedback en een wekelijkse Skype-sessie. Stichting INIO werkt nauw samen met het IB-kenniscentrum VORM Tutoring, en maakt o.a. gebruik van de fraaie lespakketten die VORM heeft ontwikkeld.

In overleg kan ook al in VO-3 (year 9) met het pre-IB-programma worden begonnen.

Tarieven inclusief wekelijkse Skypeles en inclusief alle boeken en materialen: € 2395

Het Diploma Programma (year 11 & 12)

Het IB Diploma Programma is een tweejarig programma. In deze periode leest de leerling negen literaire teksten. Stichting INIO bereidt de leerling optimaal voor op de examenonderdelen: paper 1, paper 2 en het mondeling examen. We besteden veel zorg aan de selectie van interessante literaire teksten en de kwaliteit van het lesmateriaal. De drie areas of exploration die het IB heeft vastgelegd bieden het kader, maar binnen dit kader is er volop ruimte voor differentiatie. De literaire teksten en de lespakketten nodigen uit tot discussie en reflectie. Kerndoel van het programma is om de leerling actief bij de teksten te betrekken. Immers, een literair werk staat niet op zichzelf maar daagt uit vragen te stellen. Aan de hand van die vragen kan de leerling zijn/haar begrip van de wereld verbreden. De voortgang wordt gevolgd met schriftelijke feedback en een portfolio. Met elke leerling is er wekelijks contact, per mail en/of Skype.

Tarieven inclusief wekelijkse Skypeles en inclusief alle boeken en materialen: € 3000

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio