Basisschool

Basisschool onderbouw

Groep 1/2                                                                             

In onze lespakketten voor de onderbouw maken we gebruik van prachtige prentenboeken, ijzersterke voorleesboeken en een keur aan materialen die de taalontwikkeling uitlokken en stimuleren. Naast dit uitgebreide pakket krijgt u hierbij leerkrachtbegeleiding die bestaat uit een regelmatig, wekelijks contact tussen u en een zeer ervaren leerkracht.

Groep 2/3

In groep 2 komt in het buitenland, maar ook in Nederland al aandacht voor het zelf lezen en schrijven van de kinderen. Leren lezen is echter een proces dat 100% aandacht vraagt en wij adviseren dan ook om met ons te bekijken of het raadzaam is eerst in de taal van de dagschool te leren lezen en schrijven en dan pas in het Nederlands. Aangezien dat voor elk kind verschillend is, passen wij ons lesprogramma hier individueel op aan. Dat betekent ook dat de materialen zoals les- en leesboeken per kind worden vastgesteld. De leerkracht heeft wekelijks skype-contact met u en uw kind.

Groep 3

Heeft uw kind in de taal van de dagschool al de eerste beginselen van lezen en schrijven geleerd, dan is het tijd het speciaal door ons ontwikkelde programma voortgezet lezen en schrijven voor groep 3. Daarbij maken wij gebruik van de boeken van Vos en Haas van Sylvia Vanden Heede. De leerkracht heeft wekelijks skype-contact met u en uw kind.

Basisschool midden- en bovenbouw

Groep 4 en hoger

In ons lespakket maken wij gebruik van de methode Taal Actief. Die hebben wij voor afstandsonderwijs aangepast en daar voegen wij de intensieve leerkrachtbegeleiding aan toe. Daarnaast hebben we een sterk schrijfprogramma ontwikkeld en maken we eveneens gebruik van Nieuwsbegrip, een leesprogramma van het CED  (=Onderwijsadviesdienst Rotterdam). De leerkracht heeft niet meer wekelijks skype-contact met uw kind, maar zet skype in zodra dat nodig is.

winkel

Het lesboek

Het lesboek – de bewerking ervan op onze ELO- omvat aspecten als tekstbegrip, zinsbouw, woordenschat, spelling en grammatica. Voor een uitgebreider bespreking verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.

Het schrijfprogramma

In ons schrijfprogramma schrijven de leerlingen tien teksten per jaar, die met behulp van uitgebreide feedback keurig afgewerkt worden tot foutloze, maar ook – heel belangrijk – interessante teksten die het waard zijn om bewaard te worden.

Nieuwsbegrip

Elke week plaatsen wij een leestekst online. Deze hebben we dan op vier verschillende niveaus, zodat alle kinderen in een gezin – hoe verschillend van leeftijd en niveau ook – over hetzelfde onderwerp kunnen lezen. De bedoeling is dat er vervolgens ook over wordt gesproken met elkaar. Zo’n gesprek vormt een belangrijke bijdrage aan de woordenschat van de kinderen, omdat die gesprekken noodzakelijkerwijs woorden bevatten die niet zo heel frequent in de dagelijkse omgangstaal voorkomen.

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio