Uw rol als ouder

Wat is uw rol bij afstandsonderwijs?

De ouders spelen een belangrijke rol, maar zij hoeven de rol van leerkracht niet te vervullen. Zij zijn meer een onderwijsassistent en klasgenoot. Mondeling overleg is namelijk een vitaal onderdeel van taal leren. In ons programma, zowel voor basisonderwijs als voor voortgezet onderwijs, zijn taken ingebouwd die de kinderen uitdrukkelijk de opdracht geven om een les mondeling te doen. (Waarna dan wel een korte notitie gevraagd wordt ter evaluatie).

Inio ouderhulpAls ouders kleine correcties al direct kunnen geven (bijv.in spellingkwesties), dan is het leren van het kind veel efficiënter dan wanneer gewacht moet worden op de correctie van de leraar. De ouders hoeven echter niet de stof uit te leggen. Dat is de rol van de leerkracht.

Afstandsonderwijs is wezenlijk iets anders dan huiswerk. Bij afstandsleren komt het veel meer aan op een actieve studiehouding. Waar je bij huiswerk in je schrift een vraag overslaat als je die niet weet, daar ga je bij afstandsonderwijs zelf actief op zoek naar het antwoord. Waar bij huiswerk de feedback gericht is op correctie en controle, is bij afstandsleren de feedback meer gericht op uitbreiding. Bij dit alles hebben kinderen zeker de hulp nodig van de ouders of van een andere Nederlandssprekende, native speaker.
Hoe minder de feedback van de leraar zich bezig hoeft te houden met basale foutencorrectie, hoe meer aandacht er kan zijn voor uitbreiding van kennis, zoals van woordenschat.

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio