Aanmelding en inschrijving

Het aanmelden en inschrijven gebeurt in drie simpele, maar zorgvuldige stappen: aanmelding – intakegesprek – inschrijving

Stap 1 – aanmelding

Als u geïnteresseerd bent in het aanbod van de Stichting INIO, dan vult u het aanmeldingsformulier in en stuurt die naar ons op. U kunt ons uiteraard ook een mail sturen als u nog aanvullende informatie wilt of direct een persoonlijk gesprek wilt voeren.

Actie door ouders: invullen en opsturen van aanmeldingsformulier:
Aanmeldingsformulier – stap 1 (PDF)
Aanmeldingsformulier – stap 1 (DOC)

Stap 2 – intakegesprek

Nadat wij dit formulier hebben ontvangen, maken wij met u een afspraak voor een intakegesprek. Deze intake is erop gericht om te bepalen met welk instapniveau de leerling het meest gebaat is. Dit is mede afhankelijk van het onderwijs dat de leerling voorafgaand aan de aanmelding gevolgd heeft. Ook worden er afspraken gemaakt over de werkwijze, de mate van hulp, de rol van de ouders, de aan te schaffen boeken en alle andere zaken die eventueel van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij vragen om toetsresultaten of recent schriftelijk werk van uw kind.

Stap 3 – inschrijving

Dan sturen wij u het definitieve inschrijvingsformulier met eventuele aanvullende afspraken, de algemene voorwaarden en een factuur. Welke andere documenten meegestuurd moeten worden, staat op dit inschrijfformulier. U controleert of alle gegevens correct zijn overgenomen, u zorgt voor de eventuele extra documenten en betaalt de factuur.

Actie door ouders: invullen en opsturen van inschrijvingsformulier STAP 3 met gevraagde bijlagen; betaling van factuur.

Stichting INIO stuurt hierop een bevestiging en de inlognamen en wachtwoorden (één per leerling). Indien dit is afgesproken bij de intake stuurt Stichting INIO ook de les- en jeugdboeken naar het opgegeven adres.
Vanaf hier gaat de begeleiding door de leerkracht van Stichting INIO in. Deze duurt in beginsel van september tot en met juni. Juli en augustus zijn vakantiemaanden.

Bovendien:

Elke leerling die vóór 1 oktober van het schooljaar ingeschreven staat, krijgt een pakket jeugdliteratuur toegestuurd. Dat pakket stellen wij samen op basis van de interesses en leesvoorkeuren van elk kind afzonderlijk. Voor dat doel sturen wij tegelijk met het inschrijfformulier ook een vragenlijst voor de leerling(-en) toe. De (extra) portokosten voor deze jeugdboeken nemen wij voor onze rekening als wij die naar een adres in Nederland kunnen sturen; bezorging in het buitenland moeten wij echter wel in rekening brengen.

 

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio