Toetsing

Hoe(en hoe vaak) toetsen wij de leerlingen?

Allereerst: toetsen is geen onderwijs, net zo min als een APK-keuring iets te maken heeft met (leren) autorijden. Wij toetsen dus alleen waar nodig. Aangezien alle werk van de leerlingen schriftelijk is en door onze leerkrachten minutieus wordt nagekeken en becommentarieerd is het niet nodig om die schrijfvaardigheid vervolgens nog eens te gaan toetsen. Die tijd besteden we liever aan het oefenen en nieuwe dingen leren. Dit is een groot voordeel van afstandsonderwijs boven regulier onderwijs. Waar in het reguliere onderwijs de mogelijkheid ontbreekt om elke opdracht die de leerling gemaakt heeft te evalueren in het kader van voortgang, heeft de leerkracht afstandsonderwijs die mogelijkheid nadrukkelijk wel.

Maar toch…

In het basisonderwijs volgt na elk hoofdstuk een dictee. Verder toetsen we de leerlingen met toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen geven een vergelijking met het niveau van leeftijdgenoten in Nederland (België) en zijn methode-onafhankelijk. Van elke gemaakte toets krijgt u een verslag toegestuurd.

Leerlingvolgsysteem: toetsen van Cito en Diataal

Stichting INIO hanteert het leerlingvolgsysteem van het Cito en het leerlingvolgsysteem van Diataal. Wij toetsen tekstbegrip, woordenschat en spelling. Technisch lezen toetsen wij alleen in leerjaar 3 van het basisonderwijs. Daarna alleen nog als er aanwijzingen zijn dat er in de ontwikkeling iets hapert. Vrijwel altijd ontwikkelt de technische leesvaardigheid zich bij een goede start zonder problemen. De toetsing en de verslaglegging is inbegrepen in het lespakket en kost u dus niets extra’s.

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio