Afstandsonderwijs

Er zitten allerlei fantastische kanten aan het leven in het buitenland. Het is leuk, het is interessant, het is zeker ook heel intensief, zowel op school als in je vrije tijd.

Maar er komt een dag dat je naar Nederland of België terugkeert. Misschien is zelfs dát niet zeker, maar wil je wel die mogelijkheid uitdrukkelijk open houden. Als je dan naar school gaat, of naar universiteit of hogeschool, is het heel belangrijk dat je Nederlandse taalvaardigheid ook goed ontwikkeld is. Niet alleen om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze, maar ook om die opleiding vervolgens succesvol te kunnen volgen.

Je kunt je vaardigheid in Nederlandse taal – en vooral het schriftelijke deel ervan – bijhouden op een NTC-locatie of via afstandsonderwijs. Voordeel van een NTC-locatie is het contact met anderen, voordeel van afstandsonderwijs is dat je zelf de tijd en de plaats (meestal lekker thuis) kiest.

Begeleiding

Ieder kind krijgt individuele begeleiding door een volledig bevoegde leerkracht die alle aandacht kan hebben voor de taalontwikkeling van uw kind. Hij of zij stuurt het hele leerproces vanuit de mogelijkheden van elk kind afzonderlijk. Die leerkracht begeleidt -zo veel als mogelijk- ook de andere kinderen uit het gezin en dat ook jaren achtereen, zodat u steeds hetzelfde aanspreekpunt heeft.

Lees meer

Groepsindeling

Wij plaatsen leerlingen in het leerjaar waarin zij qua niveau het beste passen. Liefst het leerjaar waarin hun leeftijdgenoten in Nederland en België ook zitten, zodat de aansluiting bij het vaderlandse schoolsysteem het beste gewaarborgd blijft.

Lees meer

Lesmethode

Wij werken op een ELO (elektronische leeromgeving) met in Nederland veelgebruikte lesboeken als Taal actief, Nieuw Nederlands en Leswijs.

Lees meer

De resultaten

Het schoolgemiddelde ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Niet alleen de ouders, maar ook de buitenlandinspecteur van het onderwijs is heel tevreden over ons aanbod en onze begeleiding.

Lees meer

Toetsing

Wij toetsen alleen waar het nodig is om te toetsen.

Lees meer

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio