Hoe werkt het

Het werkt voor iedereen anders…

Een voorbeeld:

Als Sanne (11 jaar) vrijdagsmiddags thuis komt van haar Engelstalige school heeft zij er al een flinke werkweek op zitten; vroeg met de bus naar school, lange dagen met ook vaak nog extra-curricular activities (buitenschoolse activiteiten) en natuurlijk: huiswerk. Daar zijn ze op de International School van Sanne niet zo zuinig mee. Ze is blij dat zij vanmiddag niet aan haar Nederlands hoeft te werken: veel te moe, het zou weinig effectief zijn. Morgen, zaterdagochtend 9.00 uur, dan staat INIO op het programma; dan is ze weer zo fris als een hoentje.

Zaterdagochtend 9.00 uur. Omdat haar moeder gekozen heeft voor een vast tijdstip in de week is, is het al snel een gewoonte geworden. Sanne zet haar computer aan, logt in en bekijkt eerst haar resultaten van de vorige keer. De lerares schrijft er altijd iets bij en gelukkig meestal ook complimentjes. Ze vindt het dan ook leuk om haar best te doen. Ze had er de vorige keer een vraag bijgeschreven en ze is blij met de uitleg die er nu bij staat.  Dan gaat ze kijken wat ze vandaag moet doen. Haar moeder kijkt en leest mee. Ze praten even over de les van vandaag. Dat vinden ze allebei eigenlijk best gezellig en bovendien weet Sanne nu ook zeker dat ze de opdracht goed heeft begrepen. Tenzij haar moeder het ook verkeerd begrijpt, maar dat is tot nu toe nog nooit gebeurd…  Verder bemoeit haar moeder zich niet met de lesstof, tenzij Sanne een mondelinge opdracht moet doen of iets niet snapt. Soms, als iets maar niet wil lukken, wordt er geskypet met de lerares. Dan is het meestal ook snel opgelost.

Haar jongere broertje Wilco heeft elke maandag een skypeles met zijn lerares. Maar hij zit ook nog in groep 3 en voor hem is het ook wel leuk om steeds weer aan zijn juf te laten horen hoe goed hij kan lezen! Voor Sanne hoeft dat niet zo.

Een ander voorbeeld zou Alex (14) kunnen zijn die elke dag vroeg opstaat en vóór hij de schoolbus instapt al een half uur Nederlandse les erop heeft zitten. Hij kan ’s morgens altijd lekker rustig en snel werken, vindt hij zelf, en na vijf dagen heeft hij in goed tweeëneenhalf uur zijn hele weekprogramma aan Nederlands er al opzitten. Leve het weekend, vindt hij zelf.

Kortom: bij afstandsonderwijs bepaal je zelf de tijd en de dag, maar vaste tijdstippen, regelmaat: dat werkt bij iedereen toch het beste.

Op de computer en met echte boeken

Het inleveren en uitleg en commentaar krijgen gaat allemaal via de computer, maar je gebruikt ook ‘gewone’ boeken en je kunt ook met pen en papier werken. Alleen: de definitieve uitwerking van je opdrachten die je inlevert, maak je op de computer. Je werk lever je in door het te uploaden of door je werk online te maken.

Schutjens
Bij Stichting INIO geloven wij niet zo in lesjes waarbij je veel moet overschrijven of alleen maar invullen. Wij zetten sterk in op het lezen van teksten en het zelf schrijven van teksten. Dat maakt het leren van Nederlands een stuk interessanter. Misschien ook wel moeilijker, maar dan leer je ook méér.

 

 

Een flexibel programma in de elektronische leeromgeving

Wat je moet leren en maken kun je elke week lezen op de elektronische leeromgeving. Je kunt vooruit werken als je dat wilt. Je kunt ook – als dat nodig is- een tijdje wat rustiger aan doen. Je kunt als je met je ouders op verlof bent, zonder problemen doorgaan met je werk op deze elektronische leeromgeving. Als je kunt inloggen, kun je verder… al zit je op bed in je hotelkamer.

Verhuizen naar een land waar een NTC-locatie is?

Heb je het geluk om op een mooie dag wél naar een goede NTC-locatie te kunnen, dan kom je misschien toch nog bij Stichting INIO terecht als jouw NTC-locatie bij ons is aangesloten. De NTC-locatie zal je dan verder inlichten hoe zij onze elektronische leeromgeving gebruiken.

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio