Resultaten

Zowel de schoolinspectie als de ouders van onze leerlingen zijn tevreden. Maar de kwaliteit blijkt natuurlijk ook uit de resultaten die onze leerlingen halen. Deze kunnen wij vergelijken met de resultaten van hun leeftijdgenoten in Nederland. Door de geringe aantallen zijn daarmee geen absolute conclusies te trekken, maar de resultaten geven wel een indicatie. De afgelopen jaren scoorden onze leerlingen zodanig dat zij zonder problemen in hun leeftijdsgroep in Nederland (België) zouden kunnen instromen. Wij hebben getoetst op tekstbegrip, woordenschat en spelling, in de lagere leerjaren basisschool ook op technisch lezen.

Lees hier het meest recente rapport van de Inspecteur Onderwijs Buitenland: Inspectierapport 2019

Hoge scores

Inio resultatenHet schoolgemiddelde ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Met name bij Tekstbegrip en Spelling scoren onze leerlingen doorgaans hoger en bij Woordenschat ligt het niveau ongeveer gelijk aan dat van Nederland en daar zijn we heel tevreden mee, omdat een veelgehoorde klacht van collega’s in het buitenland juist is dat de toetsresultaten bij woordenschat vaak zo tegenvallen.
De meeste kinderen in het reguliere programma kunnen hun schooljaar goed afronden. Soms zijn er enkele leerlingen die het schooljaar niet helemaal kunnen afmaken. De totale druk van dagschool en afstandsonderwijs kan te groot zijn, en lukt het niet om voldoende tijd te reserveren voor een regelmatig werken aan afstandsonderwijs. Voor ons eens te meer aanleiding om in het intakegesprek ouders hierop te wijzen. De goede resultaten komen niet vanzelf…

Aangepast programma

Sommige leerlingen schrijven zich bij ons in, omdat zij als doel hebben een buitenlands certificaat te halen in Nederlandse taal, bijvoorbeeld Langue vivante (in Frans onderwijs) of (I)GCSE (in Brits onderwijs). Die kunnen wij zeker verder helpen: in de afgelopen jaren zijn deze leerlingen  geslaagd in hun doelstellingen.

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio