Lesmethode

Onze elektronische leeromgeving (ELO)

In plaats van dikke mappen met opdrachten, zetten wij het werk dat de kinderen moeten maken of leren op de elektronische leeromgeving. Dat maakt hun lesprogramma tot een flexibel programma: er kan makkelijk iets worden overgeslagen of iets extra’s worden toegevoegd. Een aangepast programma is daardoor zonder extreme kosten maakbaar.

Alles over onze ELO

Lesboeken

Wij werken met gerenommeerde methodes, zoals Taal Actief van Malmberg en Nieuw Nederlands van Noordhoff. Wij hebben deze via werkbladen naar onze hand gezet, zodat de opdrachten beter tegemoet komen aan de specifieke eisen die wij aan het afstandsonderwijs mogen stellen.

Wij gebruiken in principe de derde en geheel herziene druk van Taal Actief. Er is inmiddels een nieuwere versie beschikbaar, maar wezenlijk beter is die niet. We houden het dus nog een paar jaar op de ‘oude’ versie. Voor Nieuw Nederlands (voortgezet onderwijs) gebruiken wij wel de meest recente uitgave.

Schrijfprogramma van Stichting INIO

Daarnaast -en daarin zijn wij beslist uniek- besteden wij veel aandacht aan het schrijfprogramma. Allerlei onderzoeken en ervaringen van teruggekeerde expats tonen namelijk aan dat met name de schrijf- en leesvaardigheid te lijden kunnen hebben onder een langdurig verblijf in het buitenland en dat die bovendien moeilijk te repareren zijn. Wij streven ernaar dat onze leerlingen géén achterstand oplopen en dat zij op een vergelijkbaar niveau blijven als leeftijdgenoten in Nederland of België. Door ons afstandsonderwijs ontwikkelen zij zelfs betere studievaardigheden.

Plus:

  1. Nieuwsbegrip, een wekelijkse leestekst over een actueel onderwerp. Deze leesteksten zijn verdeeld in vijf verschillende niveaus, vanaf groep 4 basisonderwijs tot en met bovenbouw voortgezet onderwijs (klas 4-5-6)
  2. Relevante Cito-toetsen of toetsen van Diataal (vergelijkbaar instituut als Cito, maar dan van Rijksuniversiteit Groningen). Deze geven een objectieve vergelijking van de prestaties van onze kinderen met leeftijdgenoten in Nederland.
  3. Extra modules als Taalzee, een online programma ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam om vaardigheden als spelling, woordkeus, grammatica op een speelse wijze extra te oefenen. Ook kunnen leerlingen een online typecursus (Typetuin) volgen, eveneens een extra module die naar wens toegevoegd kan worden aan het lespakket van uw kind.
  4. Een pakket jeugdliteratuur, een doos met fantastische kwaliteitsboeken, samengesteld naar de eigen smaak van uw kind.

winkel

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio