Groepsindeling

Wij streven ernaar om onze leerlingen in hetzelfde leerjaar te plaatsen als hun leeftijdgenoten in Nederland of België, al is dat ook afhankelijk van zijn/haar taalniveau. Voor een juiste beslissing baseren wij ons op de informatie die wij uit een intakegesprek krijgen en soms uit aanvullende toetsen.

Individueel onderwijs

Inio niveau

Evenals bij NTC-locaties kunnen de groepsgroottes enorm verschillen. Daar merkt een kind doorgaans weinig van, want ons onderwijs is vooral individueel van aard. Wel bieden wij via de elektronische leeromgeving de mogelijkheid tot samenwerking. Al hopen we dat er enige communicatie tussen de leerlingen onderling ontstaat, in de praktijk blijkt daar bij de kinderen zelf toch niet zo veel behoefte aan te bestaan.

Aangepast programma

Omdat wij individueel werken, komt het voor dat een leerling twee jaren in één jaar kan doen, of drie leerjaren in twee kalenderjaren. Er kan zelfs een geheel op maat gemaakt traject worden afgelegd, meestal zonder veel extra kosten.

Contactgegevens

Stichting INIO
Tuinstraat 23
5121 EG Rijen

T. 0161-222327
M. 06-8105 2784
e-mail: info@inio.nl
skype: bart.bijl (Rijen-NL)
Facebook: Stichting Inio